Media

Op deze pagina staan interviews met Simen de Jong en persreacties over zijn werk. Door op de linkjes te klikken opent het PDF document in een nieuwe tab.

Interview in Friesch Dagblad omtrent het coronavirus, April 2020
Friesch Dagblad April 2020

Over Laurence Alma-Tadema – In stjer leafhawwe, Een ster liefhebben, To love a star

Foto’s van de boekpresentatie in Casablanca te Amsterdam zijn hier te bekijken.

Samen met de dichters Syds Wiersma, Geart Tichelaar en Elmar Kuiper tijdens het Greidhoekfestival te Wommels, 22 augustus, 2018.

Over de roman De Laatste Halte

Een kritiek van NBD Biblion vindt u hier.

Foto’s van de boekpresentatie vindt u hier.

Over Alma-Tadema: vader en dochter, schilder en schrijfster – verslag van een fascinatie

Een kritiek van NBD Biblion vindt u hier.

Foto’s van de boekpresentatie vindt u hier.

Over de roman It Libben in dream

Een kritiek in het Friesch Dagblad vindt u hier.

Een interview met Simen de Jong en kritiek in De Oesdrip hier.

Een commentaar van G. Abma in Lyts Frisia leest u hier

Over het keerboek TWEE

Een artikel in de Gooi en Eemlander van 5 februari 2011 leest u hier.

Een artikeltje uit de Friesland Post vindt u hier:

Simen de Jong komt voor in het programma K-rute. Vanaf 14 minuten in het programma bespreekt hij zijn boek TWEE. Klik hier om deze in een pop-up te bekijken.

Lees hieronder het artikel dat de Leeuwarder Courant op 26 maart 2010 publiceerde : bladzijde 1 en bladzijde 2 door Sietse de Vries.

Artikel Fries Dagblad over roman TWEE – door Gerbrich van der Meer, geplaatst op 13 maart 2010

Over de roman De lêste halte

Artikel in het Bolswards Nieuwsblad, maart 2006, van W. Haanstra hier.

Artikel in Wijd en Zijd van R. Bosma, 9-11-05 hier.

Radio bespreking door Klaas Jansma op Omrop Fryslân hoort u hier.

Artikel over Simen de Jong (Fries) naar aanleiding van het verschijnen van De Lêste Halte.

Het Blad CONCEPT, tijdschrift voor literatuur en tijdskritiek, publiceerde een inleiding op het boek: De Lêste Halte door Marcus van der Heijde. Een recensie in Concept vindt u hier.

Over de parabel Een geur van verlangen

Persbericht bij het boek Een geur van verlangen

Het blad ravagedigitaal schreef over “Een geur van verlangen”:
“De heldin van het verhaal is een vliegende muis, die op zoek is naar haar verdwenen vriendin, de slak Croma. Onderweg vangt zij gesprekken op tussen de kroonprins en zijn aanstaande schoonvader. Volgens de omslag bevatten de gesprekken veel sleutels voor insiders… als outsider kwam ik daar dus niet helemaal uit, maar ik troost me met de gedachte dat ook de BVD er nog een hele kluif aan zal hebben. De opbrengsten van het boek gaan naar het Nationaal Geschenk Mensenrechtenorganisaties Argentinië.” door Elly (geen achternaam)
Het volledige artikel kunt u hier vinden op de website van ravage digitaal.