Bibliografie

LENTES LIEFDESVRUCHT
litanie van verlangen
Deze uitgave (in het Nederlands met Engelse vertaling van Trevor Scarce) verschijnt bij De Gooibergpers in december 2020

In het knusse theater van Casablanca, Zeedijk 24, A’dam werd op donderdag 19 september 2019 het nieuwe boek (non-fictie) van Simen de Jong / Simen Oetie gepresenteerd: Onderweg in 12 verhalen.

Na een korte inleiding van de uitgever gaven Meindert Fennema, Roel van Duijn en Simen een reactie op het boek. Meindert en Simen troffen elkaar kortgeleden, ze wisselden teksten en vreesden niet elkaars kritiek. Roel en Simen kennen elkaar al van vóór de Oranjevrijstaat (1970). Beiden zaten als Kabouter in de gemeenteraad van Amsterdam. Het 1e verhaal Kabouters in Kopenhagen is een opwarmertje voor de herdenking van wat 50 jaar geleden (1970) Amsterdam in beroering bracht.

Deze 1e druk van het (geïllustreerde) boek kost € 19.50 en heeft het ISBN-nummer 978.90.72184.82.5.

Omslag Onderweg in 12 verhalen (PDF)

Op 30 november, 2018, werd in Casablanca op de Zeedijk in Amsterdam een drietalige bloemlezing met werk van Laurence Alma-Tadema gepresenteerd met de titel: In stjer leafhawwe, Een ster liefhebben, To love a star. De vertaling vanuit het Engels is van Gerda Baardman, die naar het Fries van Redbad Veenbaas, de inleiding is geschreven door Simen de Jong. De flaptekst is hier te vinden. Foto’s van de presentatie zijn te vinden onder Media.

Op 20 mei, 2017, heeft uitgever Marcus van der Heide, tijdens een feestelijk samenzijn in Friesland, met een veelomvattende prikkelende toespraak het eerste exemplaar van Prikgoed overhandigd aan de schrijver – gesprokkelde rijmen en zinsneden bij gedenkwaardige gelegenheden (uitgeverij Gooibergpers, ISBN 978.90.72184.80.1).

 

 

 

 

 

 

Van de volgende werken zijn previews opgenomen.

De Lêste Halte komt in 2016 uit in een bewerkte vertaling: De Laatste Halte. (Uitgeverij Aspekt, met de Friese schrijversnaam Simen Oetie. ISBN: 9789463380638.) Het boek is opgedragen aan de kinderen van de schrijver. Bij het boek wordt een kaartje met de Gysbert Japixc (fiets)route geleverd (Gysbert Japixchûs te Bolsward), gemaakt door zijn dochter Lisa. De bij te leveren boekenlegger bevat het in het Nederlands vertaalde artikel van de journalist Pieter de Groot dat hij n.a.v. het verschijnen van het boek in de Leeuwarder Courant publiceerde.

Het eerste exemplaar van De Laatste Halte is in september 2016 in het geboortehuis van Gysbert Japixc overhandigd aan mevrouw Vroegindewei, ex-burgemeester van Bolsward en voorzitter van het Gysbert Japixchuis.

In 2016 verschijnt ook zijn boek Alma-Tadema vader en dochter schilder en schrijfster Verslag van een fascinatie. (Aspekt, ISBN: 9789461539885).
Het eerste exemplaar is door de directeur van het Fries Museum, de heer Kris Callens, in het voormalig woonhuis van Alma-Tadema, tegenwoordig het bierhuis De Ossekop te Leeuwarden, in ontvangst genomen. Simen de Jong heeft zijn boek aan het Fries Museum opgedragen uit waardering voor het tentoonstellen van het werk van de schilder (winter 2016-2017).

Schrijvers kweekschoolperiode wordt in het keerboek TWEE (Elikser 2010, ISBN 9789089541482) beschreven. Dit boek gaat over zijn vriendschap met de cineast en schrijver Klaas Rusticus, de co-auteur. Beiden schrijven hun relaas over die tijd in retro perspectief. Dit bijzondere boek werd in het theater van Sneek (2010) gepresenteerd.

Twee – recensie

In september 2010 verschijnt bij aanvang van de Friese Boekenmaand een ‘roman in verhalen’: It libben in dream. Simen Oetie, ISBN: 978 90 8954 248 9. Dit avontuurlijk boek, dat op een groot deel van de wereld speelt, behoort tot de reis- en liefdesliteratuur, is bontkleurig als het leven zelf en wordt omschreven als een verrassend en prachtig geluid in de Friese literatuur. De roman is onder meer gecomponeerd uit de benedengenoemde verhalen met de fotograaf Romke als verbindend personage. Deze doet denken aan de jongen die schrijvers vader destijds in twee populaire jeugdboeken beschreef: Romke (1e prijs Us Fryske Berneboek, 1945) en Romke dûkt ûnder (1946). Het boek is ook aan hem opgedragen.

Na opwekkende verzoeken om vooral in het Fries te schrijven, begint Simen de Jong met een reeks korte verhalen.

  • De eerste verschijnen in Trotwaer/de Moanne, Siërra Nirwana in nr 5, 2005 en in Trotwaer/de Moanne, nr 9, 2005: Ikel en Kastanje.
  • Het pijnlijke Siërra Nirwana, nr 5, 2005, verschijnt ook in het Nederlands (De lift, 2005 ISBN 90-807325-3-2).
  • Zijn ‘autofictieve’ verhalen verschijnen in het Friese literaire tijdschrift Ensafh (ook op www.ensafh.nl), eveneens onder de schrijversnaam Simen Oetie.
  • Leafde hâldt skoftNr. 5, 2009. Dit verhaal speelt in India en wint de Rely Jorritsmapriis.
  • Troch it Izeren Gerdyn. Nr. 7, 2009, beschrijft schrijvers avontuur in de Sovjet-Unie van 1967.
  • De PionNr. 1, 2010. Dit overlevingsverhaal kan zowel tot de schaak- als de zeilliteratuur worden gerekend.
  • Kabouters yn Kopenhagen verschijnt tegelijk op de website van Ensafh. Dit verhaal gaat over het hilarisch bezoek van de minister van Onderwijs, Opvoeding en Oppositie van de Oranjevrijstaat aan Denemarken (Oranjevrijstaat 1970-1974).
  • Belize Blowing Nr.4. 2010. Dit verhaal gaat over onvervuld verlangen in schrijvers dramatisch verlopen reis naar Belize.
  • Woldien yn Hylpen, Ensafh, nr 5, 2012, bekroond met de Rely Jorritsmapriis 2012. Ook als keerboekje in het Nederlands verkrijgbaar: Welgedaan in Hindeloopen, Gooibergpers, ISBN 978.90.72184.72.6.
  • Oer wurd en deaEnsafh, nr 5, 2014, Dit verhaal krijgt ook de Relypriis: 2014.

Zijn eerste roman De lêste halte verschijnt bij De Fryske Boekeklub (gepresenteerd in de Martinikerk te Bolsward, 2005, ISBN 9074918999, oplage 3000, uitverkocht). De roman, voortgekomen uit aantekeningen die zijn vader heeft nagelaten, gaat over een verijdelde moordaanslag op zijn oom en is tevens een ode aan onder meer de Friese literator Gysbert Japicx. Het boek verscheen met zijn Friese schrijversnaam: Simen Oetie. Lees hier een recensie van De lêste halte.

Naar aanleiding van het huwelijk van de kroonprins in 2002, schrijft Simen de Jong de gewaagde parabel Een geur van verlangen (2001, Gooibergpers, ISBN 90-72184-38-6, oplage 800). Dit gelegenheidswerkje – gelardeerd met verwijzingen naar het militaire bewind in Argentinië en de Oranjes– werd gepresenteerd in de Tweede Kamer en is een collectors item geworden. De illustraties zijn van de hand van schrijvers dochter Lisa.