Bio

Simen de Jong is een zondagskind. Hij werd op zondag 17 mei, 1942, geboren in een bedstede te Wanswerd. In aanwezigheid van een gedrogeerde arts die te diep in zijn glaasje had gekeken (hij wankelde naar binnen, zijn fiets onderweg in een sloot gerold…) was zijn vader (toen plaatselijk onderwijzer, later leraar, schrijver, spreker en vooral veelkunner: E.S. de Jong*) de hele nacht met een knijpkat in de weer om enig licht te maken in de benauwde ruimte waarin zijn moeder, Trijntje Sterk, nog onervaren een zware klus die lange pijnlijke uren duurde, moest zien te klaren. Er zouden nog 7 kinderen volgen, twee stierven jong.

Simen de Jong groeide op in Bolsward en ging in Sneek naar het Chr. Bogerman Lyceum. Door het strenge regime van een tot rector gepromoveerde oud-militair  werd hij van school gestuurd en kwam hij ongewild op de Chr. Kweekschool terecht, een opleiding voor onderwijzers. Na het behalen van de Volledige Bevoegdheid moest hij in militaire dienst. Al gauw bleek zijn ongeschiktheid: hij wilde niet leren schieten en maakte in zijn bejegening naar anderen geen onderscheid tussen soldaat en generaal.

Na onderwijs- en hotelwerk in Engeland, studeerde hij twee jaar sociale wetenschappen in Groningen (kandidaats), maakte een reis door de Sovjet Unie en het verre Oosten, studeerde erna twee jaar voor zijn doctoraal aan de Universiteit van Amsterdam, deed ettelijke vervolgstudies en was actief bij verschillende (politieke en universitaire) revoltes.

Hij was onder meer in dienst bij de alternatieve jeugdzorg (het JAC te Amsterdam), bracht namens het betreffende ministerie (C.R.M.) in een landelijk onderzoek de bestaande instellingen t.b.v. de alternatieve geestelijke gezondheid in kaart, en namens de betreffende Staatscommissie werd hij landelijk coördinator voor het vluchtelingenwerk, voornamelijk t.b.v. de Latijns Amerikanen. Hij deed onderzoek, journalistiek werk en maakte tussendoor maandenlange reizen. Namens de Oranjevrijstaat zat hij twee Kaboutertermijnen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Simen de Jong is weduwnaar, hij heeft drie kinderen en woont in Amsterdam.

*Simen de Jong schreef in 2001 een In Memoriam over zijn vader: Gooibergpers, Bussum, ISBN 90.72184.35.1

e-Mail: simendejong@gmail.com

Greep uit de oude doos

Mexico Moordstad 1968

Zwartboek Maagdenhuis

Zwartboek Maagdenhuisbezetting 1969

Verweer Maagdenhuisbezetting 1969

In- en uitgaande post: Brief aan Reve


Actueel

LENTES LIEFDESVRUCHT
litanie van verlangen
Deze uitgave (in het Nederlands met Engelse vertaling van Trevor Scarse) verschijnt bij
De Gooibergpers te Bussum.

Friese dichters en die van het eiland kwamen op Terschelling bijeen
11-13 september 2020

Zie voor verslag: website Rixt

Ferslach fan in kuier

Rjochtsom it hûs út
rûnen wy links in leane yn
en swalken oer âlde grûn
nei in heger plak wêr’t
yn it midden skiednis pronke.

In stoere toer mei syn skip
fan reade stiennen noege ús.
Hoewol de dei noch sneon
wie de doar foar wolkom iepen
en doarmen wy dêr fierder.

Sa skoan beheind waarden wy
troch de skientme fan sin en ienfâld
opnommen, ferbjustere fol betizing:
wa, wat libbe hjir, wat noch yn ús?
dit fregen we de frou dêr mei in kaai.

Sy wiisde nei rûnom de grêven.
Wy swalken wer links en rjochts,
oer smelle paden tusken de serken
seachen dy fan Doekens, Ruig en Cupido
âld en jong út ‘e tiid…, wy noch yn it no.

Skylge, 12-09-20, Folkshegeskoalle.


En de Friese dichters kwamen bijeen onder Feanhoop bij Drachten
3-8 augustus 2020

Zie voor verslag: Rixt – De Bui


In Oardelskonkje

Wy grutte minsken
binne ûnderweis
te fangen troch it lytse

wat ús fiert nei fierder


Woorden van wanhoop

Klote Corona
Ik wil niet met jou naar bed
Maar je luistert niet.

Laat na twaalven loopt
nog een rouwstoet noodlottig
vast in virus val.

Verderop stemmen
vogels hun zang meewarig
vluchten vlinders weg.

We sluiten ons op
Om elkaar niet voor altijd
Te moeten missen.


Foar Korona

Kloate Korona
Ik wol net mei dy op bêd
Mar do harkest net.

Let nei tolven al
Stroffelet noch in routôch
Fêst yn firus fal.

Fierderop stimme
Fûgels sangen meifielend
Flechtsje flinters fuort.

Wy slute ús op
Om inoar net foar jimmer
Misse te moatten.


Een impressie van presentatie Onderweg in 12 verhalen:

Herdenking 50 jaar Kabouters bij het Lieverdje, 15-9-2019 (foto’s Hilke Krohn):

Coen Tasman (auteur Louter Kabouter) en Roel van Duijn (commentator van Simen zijn boek Onderweg in 12 verhalen)

In het knusse theater van Casablanca, Zeedijk 24, A’dam werd op donderdag 19 september 2019 het nieuwe boek (non-fictie) van Simen de Jong / Simen Oetie gepresenteerd: Onderweg in 12 verhalen.

Na een korte inleiding van de uitgever gaven Meindert Fennema, Roel van Duijn en Simen een reactie op het boek. Meindert en Simen troffen elkaar kortgeleden, ze wisselden teksten en vreesden niet elkaars kritiek. Roel en Simen kennen elkaar al van vóór de Oranjevrijstaat (1970). Beiden zaten als Kabouter in de gemeenteraad van Amsterdam. Het 1e verhaal Kabouters in Kopenhagen is een opwarmertje voor de herdenking van wat 50 jaar geleden (1970) Amsterdam in beroering bracht.

Deze 1e druk van het (geïllustreerde) boek kost € 19.50 en heeft het ISBN-nummer 978.90.72184.82.5.

Omslag Onderweg in 12 verhalen (PDF)