Bio

Simen de Jong is een zondagskind. Hij werd op zondag 17 mei, 1942, geboren in een bedstede te Wanswerd. In aanwezigheid van een gedrogeerde arts die te diep in zijn glaasje had gekeken (hij wankelde naar binnen, zijn fiets onderweg in een sloot gerold…) was zijn vader (toen plaatselijk onderwijzer, later leraar, schrijver, spreker en vooral veelkunner: E.S. de Jong*) de hele nacht met een knijpkat in de weer om enig licht te maken in de benauwde ruimte waarin zijn moeder, Trijntje Sterk, nog onervaren een zware klus die lange pijnlijke uren duurde, moest zien te klaren. Er zouden nog 7 kinderen volgen, twee stierven jong.

Simen de Jong groeide op in Bolsward en ging in Sneek naar het Chr. Bogerman Lyceum. Door het strenge regime van een tot rector gepromoveerde oud-militair  werd hij van school gestuurd en kwam hij ongewild op de Chr. Kweekschool terecht, een opleiding voor onderwijzers. Na het behalen van de Volledige Bevoegdheid moest hij in militaire dienst. Al gauw bleek zijn ongeschiktheid: hij wilde niet leren schieten en maakte in zijn bejegening naar anderen geen onderscheid tussen soldaat en generaal.

Na onderwijs- en hotelwerk in Engeland, studeerde hij twee jaar sociale wetenschappen in Groningen (kandidaats), maakte een reis door de Sovjet Unie en het verre Oosten, studeerde erna twee jaar voor zijn doctoraal aan de Universiteit van Amsterdam, en deed ettelijke vervolgstudies.

Hij was ondermeer in dienst bij de alternatieve jeugdzorg (het JAC te Amsterdam), bracht namens het betreffende ministerie (C.R.M.) in een landelijk onderzoek de bestaande instellingen t.b.v. de alternatieve geestelijke gezondheid in kaart, en namens de betreffende Staatscommissie werd hij landelijk coördinator voor het vluchtelingenwerk, voornamelijk t.b.v. de Latijns Amerikanen. Hij deed onderzoek, journalistiek werk en maakte tussendoor maandenlange reizen. Namens de Oranjevrijstaat zat hij twee Kaboutertermijnen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Simen de Jong is weduwnaar, hij heeft drie kinderen en woont in Amsterdam.

*Simen de Jong schreef in 2001 een In Memoriam over zijn vader: Gooibergpers, Bussum, ISBN 90.72184.35.1

e-Mail: simendejong@gmail.com

In- en uitgaande post: Brief aan Reve